Xe Việt Anh - Đơn vị cho thuê xe du lịch chất lượng, uy tín tại Hà Nội
Địa chỉ Số 5 - 7 Ngách 72 - Ngõ 23 Đức Diễn - Phúc Diễn - Bắc Từ Liêm - Hà Nội
Mục lục bài viết

  Hợp đồng vận chuyển khách du lịch bằng ô tô

  Bạn hãy xem thêm:

   

   

  Bảng giá cho thuê xe ô tô 29 chỗ đi du lịch tại Hà Nội

   

   

  Bảng giá cho thuê xe ô tô 45 chỗ đi du lịch tại Hà Nội

   

   

   

  >>>Xem thêm: bảng giá thuê xe 45 chỗ đi hòa bình

   

   

   

  MẪU HỢP ĐỒNG VẬN CHUYỂN HÀNH KHÁCH VÀ DANH SÁCH HÀNH KHÁCH

  ĐI XE HỢP ĐỒNG, XE DU LỊCH ĐỂ ĐƠN VỊ VẬN TẢI THỰC HIỆN

   

   

   tên đơn vị vận tải                             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                                          Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

  -----------------------

  Số:.............../HĐVT

   

  HỢP ĐỒNG VẬN CHUYỂN HÀNH KHÁCH BẰNG XE Ô TÔ

   

  Hôm nay, vào lúc..............giờ............phút , ngày ............tháng .................năm .................

  Tại .........................................................................................................................................................

   

  Chúng tôi gồm có:

  Đại diện bên A (bên thuê vận tải):.....................................................................................................

  Ông (Bà) .....................................................................................Số CMND.........................................

  do Công an tỉnh (Tp)....................................................cấp ngày...........................................................

  Địa chỉ: .................................................................................................................................................

  Số điện thoại:.....................................Tài khoản số:......................................tại NH.............................

  Đại diện bên B  (bên vận tải): ............................................................................................................

  Địa chỉ: .................................................................................................................................................

  Số GPKD vận tải:............................ngày............/........../..............do Sở GTVT Hà Nội cấp.

  Số điện thoại:.....................................Tài khoản số:.....................................tại NH..............................

  Đại diện là Ông (Bà):...........................................................................Số CMND................................

   

  Bên A thuê bên B vận chuyển hành khách với những nội dung cụ thể như sau:

  Đối với xe, biển số:..................................................số ghế...............................chất lượng xe..............

  Số khách đi xe:...................người (có danh sách cụ thể kèm theo ghi ở mặt sau hợp đồng này).

   

  Thời gian, địa điểm đón, trả khách:

  • Đón khách: lúc ............giờ..................phút, ngày............tháng...............năm.......................

  Tại địa điểm:..........................................................................................................................................

  • Trả  khách: lúc ............giờ..................phút, ngày............tháng...............năm.......................

  Tại địa điểm:..........................................................................................................................................

  Hành trình chạy xe (tên tuyến đường xe đi qua):..................................................................................

  ..............................................................................................................................................................

   

  Thanh toán cước phí:

  - Tổng số tiền bên A thanh toán cho bên B:...........................................đồng.

  (Bằng chữ:............................................................................................................................................)

  - Hình thức thanh toán: Tiền mặt/ chuyển khoản:.......................................................................... .....

  -Thời gian thanh toán:...........................................................................................................................

  Số tiền ứng trước:........................................... đồng; (bằng chữ).........................................................

  Các thỏa thuận khác:.............................................................................................................................

  ...............................................................................................................................................................

  Hai bên cam kết thực hiện nghiêm chỉnh các nội dung đã thỏa thuận ghi trong hợp đồng; nếu vướng mắc phát sinh hai bên sẽ cùng bàn bạc giải quyết.

  Hợp đồng được lập thành hai bản có giá trị như nhau,hai bến cùng thống nhất ký vào hợp đồng, mỗi bên giữ 01 bản; Bên B có trách nhiệm giao cho lái xe 01 bản mang theo trong quá trình thực hiện chuyến hợp đồng này./.

   

       ĐẠI DIỆN BÊN A                                                                                   ĐẠI DIỆN BÊN B

  (Ký tên, đóng dấu nếu có)                                                                     (Ký tên, đóng dấu nếu có)

   

   

   

  Mẫu DSHK theo quy định tại Phụ lục số 22- ban hành kèm theo

  Thông tư số 63/2014/TT-BGTVT ngày 07/11/2014 của Bộ Giao thông vận tải

   

  DANH SÁCH HÀNH KHÁCH

  (Kèm theo hợp đồng vận chuyển hành khách số.....................ngày...........tháng............năm...............)

   

  STT

  Họ và tên hành khách

  Năm sinh

  Ghi chú

  1

   

   

   

  2

   

   

   

  3

   

   

   

  ...

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Tổng số :.........................người.

   

   

   

  • Ghi chú: đơn vị kinh doanh vận tải đóng dấu treo vào tất cả các trang của danh dách.

   

     Đơn vị kinh doanh vận tải                                   Đại diện tổ chức, cá nhân bên thuê vận tải

      (ký tên; đóng dấu nếu có)                                                     (ký tên; đóng dấu nếu có)

   

   

   

   

   

  >>>>Tải File Word để xem chi tiết hơn TẢI XUỐNG

  Liên hệ thuê xe tại Việt Anh 

  bullet sao thuê xe 4 chỗ giá rẻ 1 Phòng điều hành: số 5 ngõ 72 ngách 23 Đức Diễn – Phúc Diễn – Bắc Từ Liêm – Hà Nội

  bullet sao thuê xe 4 chỗ giá rẻ 2 Hotline Hà Nội: 096 454 8898 - 086 8888 690 (Mr Việt)

  bullet sao thuê xe 4 chỗ giá rẻ 3 Email: thuexevietanh@gmail.com  Zalo
  Gọi điện
  TÌM KIẾM THÔNG TIN

  Nhập từ khóa muốn tìm kiếm